BRANDWEER EN VEILIGHEIDSINSTANTIES

Bij het blussen van een brand worden brandweerlieden blootgesteld aan schadelijke stoffen, onder andere in rook en roet. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze nadeliger zijn voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. Daarom is de Handreiking Schoon Werken gelanceerd; een pro- gramma van bewuster omgaan met de eigen veiligheid en die van collega’s en naasten. Met eenvoudige maatre- gelen, zoals handen wassen en kleding schoonhouden, valt al veel te bereiken.

In de landelijke handreiking staan kad- ers en adviezen om schoner te werken. Een specialistische reiniging van brand- weerkleding maakt daarvan deel uit. Denk aan regels ten aanzien van het sor- teren van gedragen kleding, het waspro- ces en de droogbehandeling.

Laundry BV, als leverancier van meerdere brandweerkorpsen, heeft zich verdiept in het Schoon Werken en de consequenties van de Handreiking voor het reinigen van brandweerkleding. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Bij het blussen van een brand worden brandweerlieden blootgesteld aan schadelijke stoffen, onder andere in rook en roet. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze nadeliger zijn voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. Daarom is de Handreiking Schoon Werken gelanceerd; een pro- gramma van bewuster omgaan met de eigen veiligheid en die van collega’s en naasten. Met eenvoudige maatre- gelen, zoals handen wassen en kleding schoonhouden, valt al veel te bereiken.

In de landelijke handreiking staan kad- ers en adviezen om schoner te werken. Een specialistische reiniging van brand- weerkleding maakt daarvan deel uit. Denk aan regels ten aanzien van het sor- teren van gedragen kleding, het waspro- ces en de droogbehandeling.

Laundry BV, als leverancier van meerdere brandweerkorpsen, heeft zich verdiept in het Schoon Werken en de consequenties van de Handreiking voor het reinigen van brandweerkleding. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.