Oplossingen voor Offshore & Scheepsvaart

OFFSHORE EN SCHEEPSVAART

Wassen en drogen op booreilanden en aan boord van schepen vraagt een heel andere benadering dan wassen en drogen aan land. De verontreiniging van het textiel is van een specifieke aard en de locatieomstandigheden zijn dat ook. De offshore en scheepvaart stelt kortom specifieke technische eisen aan was en-droogapparatuur.

Het (nagel)vast staan van apparatuur is een voorwaarde voor apparatuur aan boord. De IA-serie is daardoor bij uitstek geschikt. Daarnaast is de aansluiting, 60 Hz, een criterium. Waar aan land 50 Hz. als standaard geldt binnen Europa, wordt in de scheepvaart een generator gebruikt om elektriciteit op te wekken, bij 60 Hz. Om daarop aan te sluiten biedt Laundry B.V. een serie semi-professionele machines met scheepvaart-elektra-aansluitingen aan.