intrakoop community

Algemeen-1

LDL Laundry neemt deel aan Intrakoop community

Met de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in diverse branches, is kennisdeling steeds belangrijker geworden. Dit geldt ook voor LDL Laundry, als vertrouwd leverancier van onder meer professionele wasmachines en wasdrogers. Om op efficiënte wijze kennis te delen en op te halen, werkt LDL Laundry samen met de Intrakoop community. Deze community probeert zorgorganisaties de krachten te laten bundelen bij de inkoop van diensten en producten. Kennis binnen de ene organisatie kan van pas komen bij een andere organisatie in dezelfde branche en andersom. LDL Laundry draagt hier graag een steentje aan bij.

IPSO Wasmachine

Kennis delen via de Intrakoop community

LDL Laundry heeft door de jaren heen veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van professionele was- en droogapparatuur. Dit uit zich in de adviezen die wij partijen binnen de zorg kunnen bieden over de apparaten die voor hen het meest interessant zijn. Bij de inkoop van professionele wasmachines en wasdrogers zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Bovenal is de keuze voor professionele apparatuur een hele interessante voor zorginstellingen, daar de total cost of ownership van deze machines lager ligt dan bij particuliere modellen. Het levert zorginstellingen een flinke besparing op. Binnen de Intrakoop community deelt LDL Laundry haar kennis over deze apparaten.

Algemeen-2

Samen de zorg verder helpen binnen de Intrakoop community

De samenwerking tussen LDL Laundry en de Intrakoop community draagt bij aan de doorontwikkeling van de zorgsector. Van partijen binnen deze sector kan niet verwacht worden, dat zij de kennis in huis hebben om op ieder vlak een weloverwogen keuze te maken. LDL Laundry ziet hier kansen om haar steentje bij te dragen. Het is voor ons de reden geweest om onszelf kenbaar te maken bij de Intrakoop community.

Heeft u vragen? - Neem contact op